Archgroup - Portal Studentor

Kjo është një faqe që ju mundëson të jeni më afër rreth zhvillimit të aktiviteteve të Fakultetit të Arkitekturës në Tetovë, si dhe këtu mund ti gjeni të gjitha të rejat si rezultatet e kollokfiumeve si dhe te provimeve, të gjitha ligjëratat, fotografitë dhe të dhëna tjera nga Fakulteti i Arkitekturës.